Lista e Fakulteteve

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Inxhinieri e Mekatronikës Sistemet e Informacionit Juridik Arkitekturë Inxhinieri e Ndërtimit Shkenca Politike Media dhe Komunikim Inxhinieri e Energjisë Infermieri Dizajn i Integruar Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji Politika Publike dhe Menaxhim Stomatologji Farmaci Arti dhe Media Digjitale Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment Teknik i Radiologjisë Teknik i Anesteziologjisë Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit