Teknik i Radiologjisë

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Radiologjia është proces i rëndësishëm në mjekësinë moderne sepse imazhet e nxjerra mundësojnë identifikimin dhe diagnostikimin e shumë sëmundjeve. Gjithashtu, Radiologjia është fushë që mundëson pamje nga struktura të ndryshme të trupit, falë së cilave eliminohet nevoja për të kryer kirurgji eksploratore.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Teknik i Radiologjisë ?

Programi i studimit Teknik i Radiologjisë ju aftëson për të punuar në Rezonancë Magnetike (MRI), Tomografi e Kompjuterizuar (CT), Radioterapi, Mjekësi Nukleare Mamografi, etj. Programi është i hartuar në atë mënyrë saqë zhvillohet duke kombinuar anën teorike dhe pjesën praktike, ku studentët do të trajnohen profesionalisht në laboratorët e Poliklinikës së UBT-së.

Çfarë na dallon?

  1. Poliklinika më e madhe në vend, dhjetëra laboratorë ku i dedikohen departamentit të Radiologjisë.
  2. Puna praktike dhe përdorimi i aparaturave të Rezonancës Magnetike (MRI), Tomografisë së Kompjuterizuar (CT), Radioterapisë, Mjekësisë Nukleare, Stomatologjisë, Mamografisë.
  3. Marrëveshjet e shumta të bashkëpunimit me institucionet shëndetësore në vendet dhe më gjerë.

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

"Arritja e 500 pikëve, që është pragu i të aplikuarit për çmime të ekselencës në Evropë, tash edhe në mbarë globin, është arritje e madhe, e UBT e ka arritur... Është bërë pak punë në Rumani, por përsëri, jo në sektorin e arsimit, prandaj vërtetë UBT është prijës”.

Andre Haynes, ekspert i ekselencës

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Teknik i Radiologjisë,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net