Farmaci

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Duke e përcjellë trendin e rritjes së numrit të popullsisë në botë, vendi ynë dhe shtetet tjera janë gjithmonë në kërkim të profesionistëve të fushës së farmacisë. Prandaj, Fakulteti i Farmacisë u ofron studentëve cilësinë më të lartë të arsimit, me qëllim që të jenë çdoherë të nevojshëm dhe të kërkuar në tregun e punës.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Farmaci ?

Fakulteti i Farmacisë është në përgatitje të farmacistëve, njohuritë e të cilëve janë të barasvlershme dhe të aplikueshme në secilin shtet të botës. Pos përvojës që merret nga ekspertët më të mirë vendorë e ndërkombëtarë, ky fakultet është i pajisur me laboratorët dhe pajisjet më të sofistikuara të kohës, që u mundëson studentëve të përvetësojnë punën praktike dhe të bëhen gati për t’u përballur e për t’i tejkaluar sfidat e profesionit ende pa u bërë pjesë e tregut të punës.

Çfarë na dallon?

  1. Përgatitja e studentëve për t’u përshtatur plotësisht me nevojat e tregut vendor dhe ndërkombëtar të punës
  2. Poliklinika më e madhe në vend, dhjetëra laboratorë të së cilës i dedikohen departamentit të Farmacisë
  3. Mundësi për vijim të studimeve me bursa të plota studimi në universitetet evropiane përmes programeve CEEPUS dhe Erasmus+

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

“Pharmacist are uniquely positioned between science and practice – no practitioner is as much a scientist and no scientist is as much a practitioner as a pharmacist is”

Qendresa Spahiu

“Studimet e Farmacisë në UBT janë gjithmonë të përcjellura me mundësi dhe profesionalizëm të ofruar për t’i  ngritur studentët në piedestalet më të larta të dijës”

Skender Radoniqi

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Farmaci,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor Programi Master

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net