Infermieri

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Duke e përcjellë trendin e rritjes së kërkesës së infermierëve në vendin tonë dhe në shtetet e tjera (mbi 200,000 në EU), ky program është ideal për përgatitjen e infermierëve të rinj, të cilët me njohuritë dhe kompatencat profesionale të fituara, janë vazhdimisht të kërkuar dhe të nevojshëm për tregun e punës brenda dhe jashtë Kosovës.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Infermieri ?

Programi i Infermierisë është i bazuar në praktikën e dokumentuar mirë, zhvillimin dhe punën kërkimore, që pasqyrojnë kërkesat aktuale të profesionit. Kësisoj, të diplomuarit e këtij programi arrijnë kompetenca të larta profesionale infermierore, duke ofruar shërbime rehabilituese, promovuese, shëruese dhe mbrojtëse, teksa përvetësimi i pjesës praktike mundësohet dhe realizohet në Poliklinikën e licencuar të UBT-së dhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, në Spitalet Rajonale dhe në Qendrat e Mjekësisë Familjare.

Çfarë na dallon?

  1. Poliklinika më e madhe në vend, dhjetëra laboratorë të së cilës i dedikohen departamentit të Infermierisë

  2. Mundësi punësimi në Spitale dhe Qendra të Mjekësisë Familjare në Kosovë dhe mundësi punësimi në shtetet e BE-së

  3. Niveli i lartë i përgjegjësisë për shërbim ndaj komunitetit dhe përcjellja e kësaj vlere edhe tek studentët

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

“Në UBT kam marrë njohuritë dhe praktikat profesionale në profesionin që kam zgjedhur. Ky institucion dallon nga të tjerët, sepse kombinon anën teorike me anën praktike. Për të zgjedhur se ku do të studiosh do të thotë të realizosh atë çfarë ke ëndërruar. Hapja e dyerve drejt suksesit dhe ngritja ime akademike është bërë falë stafit profesional më cilësor në vend dhe në rajon”.

Vatra Hajdini

“Në UBT kam arritur të përvetësoj shumë njohuri mbi degën e Infermierisë. UBT ka një staf adekuat për ngritje profesionale të studentëve, gjithashtu ka sjellë profesorë nga shtetet më të zhvilluara të botës, të cilët shpalosën para nesh eksperiencën e tyre. Kjo ishte një ndihmë shumë e madhe për mua dhe për studentët e tjerë në aspektin e formimit si një kuadër sa më cilësor”.

Dëfrim Zenuni

“UBT është ndër institucionet më të mira për studime të Infermierisë, që i ofron kushtet më të mira, laboratorët më modernë, literaturën e nevojshme, dhe mbi të gjitha, profesorët që janë shumë të përgatitur dhe të sjellshëm me studentët, andaj zgjedhja më e duhur për studime të Infermierisë, është UBT”.

Albana Krasniqi

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Infermieri,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net