Juridik

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Të studiosh Juridik në UBT do të thotë të kthesh në njohuri, profesionalizëm dhe kompetencë, dëshirën për t’u bërë gjykatësi, prokurori, avokati apo këshilltari juridik i së ardhmes.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Juridik ?

Vitet e studimit i aftësojnë studentët në fushat më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë, por edhe në fushat më bashkëkohore të marrëdhënieve biznesore, pronësisë intelektuale, hetimit të krimeve dhe forenzikës. Standardet e larta të studimit arrihen nëpërmjet fuqizimit të studentëve, duke i mbështetur ata në sfidat e të mësuarit, përmes përvojave dhe praktikave për zbatimin e ligjit në jetën reale.

Specializimet në Bachelor:

  • Civile
  • Penale
  • Ndërkombëtare

Specializimet në Master:

  • E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane
  • E Drejta Civile dhe e Pronës
  • Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

Çfarë na dallon?

  1. Mbështetja e studentëve përmes punësimit dhe vijimit të studimeve master brenda dhe jashtë vendit.
  2. Pjesëmarrja e përvitshme e studentëve në konferenca, punëtori dhe gara ndërkombëtare
  3. Mbi 98% e studentëve të Juridukut punësohen në vitin e parë pas përfundimit të studimeve

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

“Studimet në UBT, i bënë të veçanta organizimi i aktiviteteve të ndryshme akademike dhe angazhimi i studentëve në praktika dhe vizita të ndryshme studimore”.

Alba Memeti

“Jam shumë e kënaqur që isha pjesë e UBT-së përgjatë katër viteve të studimeve bachelor. Falë UBT-së unë jam juriste e suksesshme, prandaj kam vendosur që edhe studimet e nivelit master t’i vazhdoj në UBT”.

Liridona Barani

“Të studiosh drejtësinë nuk është gjë e lehtë, mirëpo UBT me profesorët profesionistë dhe me strategjinë unike, studentëve u mundëson që gjërat e mësuara t’i prekin në përditshmëri, e kjo është e tëra që i duhet një studenti për të triumfuar gjatë studimeve”.

Dafina Isufi

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Juridik,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor Programi Master

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net