Stomatologji

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Fakulteti i Stomatologjisë ofron një qasje e re në fushën e stomatologjisë,, me qëllim të përgatitjes së studentëve të përkushtuar dhe liderëve të së ardhmes në shkencat dhe praktikat farmaceutike. Në këtë model të bazuar në kompetenca, studentët kanë mundësinë që së pari t’i praktikojnë njohuritë e fituara, e pastaj të bëhen të aftë për një sërë kompetencash të tjera, deri në shndërrimin e tyre në profesionistë të dëshmuar.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Stomatologji ?

Fakulteti i Stomatologjisë është programi më inovativ i arsimit të lartë në Kosovë dhe në rajon, që zbaton praktikat më të mira në stomatologji, që sigurojnë shëndet oral të avancuar, duke edukuar stomatologë klinikë dhe duke nxitur ekselencë në arsim, hulumtim dhe kujdes klinik në nivel lokal dhe rajonal. Aktivitetet në mësimdhënie, hulumtim dhe kujdes klinik promovojnë të mësuarit gjatë gjithë jetës, si përshtatje me të lidhura me një shoqëri dinamike si një organizatë shumëdimensionale e zgjerimit të njohurive.

Çfarë na dallon?

  1. Poliklinika më e madhe në vend, dhjetëra laboratorë inovativë të së cilës i dedikohen departamentit të Stomatologjisë
  2. Niveli i lartë i përgjegjësisë për shërbim ndaj komunitetit dhe përcjellja e kësaj vlere edhe tek studentët.
  3. Stafi akademik me përvojë shumëvjeçare në fushën e stomatologjisë, si bartës i mjohurive dhe praktikave më të mira të punës tek stomatologët e ardhshëm

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

"Arritja e 500 pikëve, që është pragu i të aplikuarit për çmime të ekselencës në Evropë, tash edhe në mbarë globin, është arritje e madhe, e UBT e ka arritur... Është bërë pak punë në Rumani, por përsëri, jo në sektorin e arsimit, prandaj vërtetë UBT është prijës”.

Andre Haynes, ekspert i ekselencës

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Stomatologji,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor Programi Master

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net