Inxhinieri e Ndërtimit

Zgjidh më mirin, që të bëhesh më i miri!

Fakulteti Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë) është një nga fakultetet më të mëdha në shkallë vendi dhe më gjerë, i pozicionuar fuqishëm në rangun e fakulteteve homologe rajonale dhe evropiane. I bazuar në standarde dhe modele të shkollimit me vlera evropiane, ky program studimi është i cilësuar si djep i dijes dhe shkencës, me staf akademik të kualifikuar, infrastrukturë dhe laboratorë që garantojnë zhvillim të punës kërkimore shkencore dhe inovative në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe infrastrukturës.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Inxhinieri e Ndërtimit ?

Fakulteti Inxhinieria Ndërtimore është lider në ndarjen dhe shpërndarjen e njohurive, si bazë për një zhvillim të integruar dhe të qëndrueshëm në shkallë vendi dhe më gjerë, që ka fokus primar arsimimin e lartë dhe zhvillimin profesional të studentëve (inxhinierëve të ardhshëm), bazuar në modelin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ky program u ofron studentëve mundësi të madhe për t’u punësuar në të gjitha fushat e ndërtimit, industrisë dhe sektorë të tjerë. Programet e dizajnuara dhe të modeluara sipas modeleve dhe standardeve të kartës së Bolonjës, hapin mundësi studimi në dy nivele, Bachelor dhe Master.

Specializimet në Bachelor:

  • Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)

Specializimet në Master:

  • Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv
  • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
  • Infrastrukturë Rrugore
  • Inxhinieri e Ujërave
  • Inxhinieri e Gjeoteknikës
  • Inxhinieri e Materialeve

Çfarë na dallon?

  1. Program studimor në harmoni me aktet juridike vendore dhe me standardet e Bashkimit Evropian (Karta e Bolonjës) dhe staf akademik profesional me përvojë shumëvjeçare të marrë në vendet e BE-së
  2. Mbi 98% e studentëve të cilët mbarojnë studimet në këto program janë të punësuar në sektorë të ndryshëm të ndërtimtarisë brenda dhe jashtë Kosovës
  3. Diploma që merret në këtë fakultet është me vlerë të barabartë dhe e pranuar në të gjitha vendet e BE-së dhe më gjerë

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

“Unë dhe të gjithë kolegët e gjeneratës sime të studimeve master në UBT, jemi të punësuar dhe vijmë nga një përvojë e mirë praktike disavjeçare. Një student i nivelit master pranë UBT-së është një kuadër i kompletuar për marrjen e detyrave dhe përgjegjësive të fushës që i takon dhe është një kuadër i përgatitur mirë për nevojat e tregut të punës. Për këtë ndikim të madh kanë profesorët dhe pjesa tjetër e stafit të UBT-së, të cilët na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar në të gjitha aspektet dhe gjatë gjithë kohës".

Jeton Zogaj

“Pasi që më janë pranuar studimet themelore që i kam përfunduar në UBT, unë kam gjetur punë si asistent i inxhinierit kryesor në një kompani ndërtimi në Gjermani. Kur e kam zgjedhur UBT-në, e kam ditur që diploma ka shumë vlerë, por njohja e saj në nivel ndërkombëtar vetëm se e forcon bindjen tonë”.

Dardan Jashari

“Falë angazhimit tim kam arritur këtu ku jam, ndërsa UBT mund të them që ka qenë udhërrëfyesi për të ardhmen, e njohuritë që kam fituar në UBT gjatë studimeve, kanë qenë themelore dhe shpresë se në një të ardhme të afërt mund të arrij suksesin e dëshiruar, gjë që edhe ka ndodhur”.

Arxhent Jakupi

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Inxhinieri e Ndërtimit,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor Programi Master

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net