Teknik i Anesteziologjisë

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Krahas rritjes së llojeve dhe numrit të procedurave kirurgjikale në Kosovë dhe përgjithësisht në botë, njëherësh është rritur nevoja që krahas përgatitjes së specialistëve të Anesteziologjisë dhe Reanimacionit, të aftësohen profesionalisht Teknikët e Anesteziologjisë. Programi i studimit Teknik i Anesteziologjisë në UBT, i vetmi i akredituar në Kosovë dhe Ballkan, ku mundëson mësime teorike dhe praktike në këtë fushë sipas Direktivës se BE 2005/36.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Teknik i Anesteziologjisë ?

Ky program studimi ka për synim qe tekniku i anesteziologjisë, fal njohurive dhe shkathtësive për të vepruar në situata të ndryshme, nga më të lehtat deri në ato jetë kërcënuese, të jetë lider në shkencat mjekësore teknike. Studentët do të mësojnë dhe aftësohen në përdorimin e aparaturës biomjekësore, përgatitjen dhe aplikimin e sigurt të medikamenteve të ordinuara nga anesteziologu, sigurimin e rrugëve të frymëmarrjes, asistimin në procedurat anesteziologjisë dhe masat reanimuese. Profesionistet e kësaj lëmie, të udhëhequr nga Specialistet e Anesteziologjisë, do të jenë njësitë elite të çdo institucioni shëndetësore spitalore.

Çfarë na dallon?

  1. Poliklinika më e madhe në vend, dhjetëra laboratorë të cilët i dedikohen departamentit
    Teknik i Anesteziologjisë
  2. Fakulteti i vetëm i akredituar për Teknik të Anesteziologjisë në Kosovë dhe Ballkan
  3. Studentët do të mësojnë me sistemin më të ri të të mësuarit dhe punuarit në Kosovë, atë të
    Virtual Reality.

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

"Arritja e 500 pikëve, që është pragu i të aplikuarit për çmime të ekselencës në Evropë, tash edhe në mbarë globin, është arritje e madhe, e UBT e ka arritur... Është bërë pak punë në Rumani, por përsëri, jo në sektorin e arsimit, prandaj vërtetë UBT është prijës”.

Andre Haynes, ekspert i ekselencës

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Teknik i Anesteziologjisë,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net