Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Programi Inxhinieri e Agrokulturës dhe Mjedisit është projektuar posaçërisht për të lidhur parimet shkencore me aplikimet e tyre praktike në teknologjinë e prodhimit të produkteve bujqësore, mirëmbajtjen, përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së prodhimit dhe mjedisit.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit ?

Ky program studimi siguron përgatitjen e specialistëve të agrokulturës dhe mjedisit, me qëllim për të kontribuar në këtë fushë dhe në zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik të vendit. Falë studimeve në këtë fakultet, studentët do të formohen profesionalisht dhe do të jenë të denjë për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.

Specializimet në Bachelor:

  • Prodhimtaria Bimore
  • Hortikulturë
  • Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë

Çfarë na dallon?

  1. Program inovativ me specializime moderne dhe të aplikueshme në nivelin profesional dhe shkencor.
  2. Bashkëpunimi me fermerë me përvojë, kompani prodhuese dhe përpunuese në lëminë e agrobiznesit, bashkëpunimi i ngushtë me organizata vendore dhe ndërkombëtare.
  3. Në këtë programi të studimeve zhvillon punën stafi me përvojë ndërkombëtare, ndërkaq institucioni është i kompletuar me infrastrukturë moderne dh është i pajisur me laboratorë dhe me gjitha pajisjet përcjellëse të teknologjisë së fundit.

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

"Arritja e 500 pikëve, që është pragu i të aplikuarit për çmime të ekselencës në Evropë, tash edhe në mbarë globin, është arritje e madhe, e UBT e ka arritur... Është bërë pak punë në Rumani, por përsëri, jo në sektorin e arsimit, prandaj vërtetë UBT është prijës”.

Andre Haynes, ekspert i ekselencës

Partnerët tanë


Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home2/studyubtuni/public_html/wp-content/themes/study-landingpages-theme/template-landingPage.php on line 524
/home2/studyubtuni/public_html/wp-content/themes/study-landingpages-theme/template-landingPage.php on line 556
" role="tabpanel" aria-labelledby="v-pills-profile-tab">

Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home2/studyubtuni/public_html/wp-content/themes/study-landingpages-theme/template-landingPage.php on line 524
/home2/studyubtuni/public_html/wp-content/themes/study-landingpages-theme/template-landingPage.php on line 556
" role="tabpanel" aria-labelledby="v-pills-profile-tab">

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net